Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2019, 3580VergunningenBESLISSING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU TOT HET SCHRAPPEN VAN EEN AANDUIDING UIT HET REGISTER

Logo Assen

Op grond van artikel G2, lid 7 van de Kieswet heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden voor de Provinciale Staten van Drenthe bij besluit van 20 december 2018 de volgende aanduidingen te schrappen uit het register:

 

  • 1.

    Onafhankelijke Partij Drenthe

  • 2.

    Senioren Belang Noord 

 

Reden voor het schrappen is dat de Onafhankelijke Partij Drenthe bij de laatst gehouden verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd en de groepering Senioren Belang Noord heeft opgehouden bestaan.

 

Tegen de doorhaling van deze politieke groeperingen kan een belanghebbende uiterlijk op de zesde dag na deze publicatie beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage

Assen, 20 december 2018

 

Voorzitter van het centraal stembureau

M.L.J. Out