Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldStaatscourant 2019, 35535VerkeersbesluitenPaardensportevenement Norg

Logo Noordenveld

409499

Op 24 en 25 augustus 2019 vindt er een paardensportevenement plaats op en rondom het evenemententerrein en de manege, de Roeghoornweg en de Langeloërduinen in Norg. Er worden op het drukste moment gelijktijdig ongeveer 1000 bezoekers verwacht. Voor de veiligheid op de weg en om parkeeroverlast te voorkomen  (artikel 2, lid 1 onder a en c Wegenverkeerswet 1994) is het noodzakelijk een aantal wegen in Norg tijdelijk af te sluiten en parkeerverboden in te stellen. Hiervoor moeten dranghekken en verkeersborden C01 (verboden in te rijden) worden geplaatst op de volgende wegen: Dennenlaan, Boslaan en Sparrenlaan, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Er moeten daarnaast borden E02 (verbod stil te staan en te parkeren) worden geplaatst langs de Kerkhofsdrift, de Schapendrift en het Kerkpad.

Vereiste verkeersbesluit

Voor de plaatsing van de borden C01 en E02 moet, op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 in samenhang met het artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een verkeersbesluit genomen worden.

Overleg politie

Omtrent verkeersmaatregelen bij kleine en middelgrote evenementen heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie, district Drenthe. Deze is hiermee akkoord.

Besluit

Op grond van bovenstaande hebben burgemeester en wethouders besloten:

De volgende wegen tijdelijk af te sluiten door het plaatsen van borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “uitgezonderd bestemmingsverkeer”:

- Dennenlaan;

- Boslaan;

- Sparrenlaan; 

2. Op de volgende wegen een parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van borden E02 van bijlage 1 van het RVV 1990:

- Kerkpad, het gedeelte gelegen tussen Kerkhofsdrift en de camping;

- Schapendrift, het gedeelte gelegen tussen Kerkpad en Langeloërweg;

- Kerkhofsdrift, het gedeelte gelegen tussen Kerkpad en Langeloërweg 

De verkeersmaatregelen gelden op 24 en 25 augustus 2019 van 08.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is.  

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag van publicatie, bezwaar maken. Uw brief met bezwaren kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.Is het besluit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten, dan kunt u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen.  

Roden, 18 juni 2019