Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2019, 35491Verzekeringswezen

Verzekeringswezen: Overdracht van rechten en verplichtingen ingevolge artikel 3:124, tweede lid van de wet financieel toezicht

Hiscox Insurance Company Limited, gevestigd te 1 Great St Helen’s, London EC3A 6HX, United Kingdom, deelt hierdoor aan belanghebbenden mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit of krachtens na te noemen overeenkomsten van schadeverzekering met toestemming van the Prudential Regulation Authority of the United Kingdom and the Financial Conduct Authority of the United Kingdom, verleend bij besluit van 14 December 2018, heeft overgedragen aan Hiscox SA, gevestigd te 35F, Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van schadeverzekering, die behoren of behoord hebben tot het door Hiscox Insurance Company Limited uitgeoefende directe schadeverzekeringsbedrijf.

De overdracht is voor alle belanghebbenden van kracht geworden met ingang van 1 January 2019.

Van deze overdracht is overeenkomstig artikel 3:124, tweede lid Wet op het financieel toezicht, mededeling gedaan in de Staatscourant van [DATE OF PUBLICATION], nummer [NUMBER OF THE GOVERNMENT GAZETTE].

De betrokken verzekeringsnemers kunnen gedurende drie maanden na de dagtekening van deze Staatscourant de overeenkomst van schadeverzekering schriftelijk bij Hiscox SA opzeggen met ingang van de dag na afloop van deze termijn. Ingeval van zodanige opzegging van een overeenkomst van schadeverzekering vindt pro rata premierestitutie plaats.