Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2019, 35435Ruimtelijke plannenGemeente Zeewolde, Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 - 2e herziening 2019

Logo Zeewolde

Vanaf woensdag 26 juni 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 - 2e herziening 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Het plangebied omvat het gehele buitengebied met uitzondering van het gebied rondom de Harderhaven, een deel van de locatie “Stichtse Putten” en de recreatieterreinen Horsterwold, De Parel en Harderwold

e.o.

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het repareren van kleine omissies in het geldende bestemminsplan Buitengebied 2016 en Reparatieplan Buitengebied 2018. Daarnaast worden enkele ondergeschikte aanpassingen meegenomen. De aanpassingen zijn deels algemeen en deels perceelsgericht.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016 - 2e herziening 2019 met ID nummer NL.IMRO.0050.PH2Buitengebied-ON01 inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 augustus 2019 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

  • -

    online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M.F. Nagelhout, telefoonnummer 036 - 522 9478.

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.