Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 35326Interne regelingen

Maandbrief VBD juni 2019

11 juni 2019,

Nr. BS/2019011583

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

juni 2019

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99640

23,33450

25,97425

49,30875

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99640

23,33450

25,97425

49,30875

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99640

23,33450

12,98712

36,32162

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99640

23,33450

12,98712

36,32162

€ 294,98

4. ongehuwd

1,99640

19,13429

12,98712

32,12141

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99640

23,33450

12,98712

36,32162

€ 400,33

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61590

20,67189

13,17737

33,84926

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61590

20,67189

13,17737

33,84926

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61590

20,67189

6,58868

27,26057

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61590

20,67189

6,58868

27,26057

€ 294,98

4. ongehuwd

1,61590

16,95095

6,58868

23,53963

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61590

20,67189

6,58868

27,26057

€ 400,33

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 368,73

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

31,95337

34,99403

66,94740

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

31,95337

34,99403

66,94740

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

31,95337

17,49702

49,45039

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

31,95337

17,49702

49,45039

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11940

26,20176

17,49702

43,69878

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

31,95337

17,49702

49,45039

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54160

39,33348

51,07966

90,41314

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54160

39,33348

51,07966

90,41314

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54160

39,33348

25,53983

64,87331

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54160

39,33348

25,53983

64,87331

€ 294,98

4. ongehuwd

1,54160

32,25346

25,53983

57,79329

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54160

39,33348

25,53983

64,87331

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50720

14,96099

8,07026

23,03125

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50720

14,96099

8,07026

23,03125

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50720

14,96099

4,03513

18,99612

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

4,03513

18,99612

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50720

12,26801

4,03513

16,30314

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

4,03513

18,99612

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50720

14,96099

21,52070

36,48169

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50720

14,96099

21,52070

36,48169

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50720

14,96099

10,76035

25,72134

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

10,76035

25,72134

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50720

12,26801

10,76035

23,02836

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

10,76035

25,72134

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

789,82000

0,10180

22,64303

22,74483

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

789,82000

0,10180

22,64303

22,74483

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

789,82000

0,10180

11,32151

11,42331

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

789,82000

0,10180

11,32151

11,42331

€ 294,98

4. ongehuwd

789,82000

0,08347

11,32151

11,40498

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

789,82000

0,10180

11,32151

11,42331

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,75090

50,90106

40,01896

90,92002

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,75090

50,90106

40,01896

90,92002

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,75090

50,90106

20,00948

70,91054

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,75090

50,90106

20,00948

70,91054

€ 294,98

4. ongehuwd

7,75090

41,73887

20,00948

61,74835

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,75090

50,90106

20,00948

70,91054

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99640

20,21338

28,12993

48,34331

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99640

20,21338

28,12993

48,34331

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99640

20,21338

14,06497

34,27835

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99640

20,21338

14,06497

34,27835

€ 294,98

4. ongehuwd

1,99640

16,57497

14,06497

30,63994

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99640

20,21338

14,06497

34,27835

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

326,65000

7,86469

16,82689

24,69158

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

326,65000

7,86469

16,82689

24,69158

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

326,65000

7,86469

8,41345

16,27814

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

326,65000

7,86469

8,41345

16,27814

€ 179,10

4. ongehuwd

326,65000

6,44904

8,41345

14,86249

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

326,65000

7,86469

8,41345

16,27814

€ 368,73

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,04370

40,24779

49,22698

89,47477

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,04370

40,24779

49,22698

89,47477

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,04370

40,24779

24,61349

64,86128

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,04370

40,24779

24,61349

64,86128

€ 294,98

4. ongehuwd

4,04370

33,00319

24,61349

57,61668

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,04370

40,24779

24,61349

64,86128

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

4,05756

16,84956

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71550

35,80238

8,47407

44,27645

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71550

35,80238

8,47407

44,27645

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71550

35,80238

4,23703

40,03941

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

4,23703

40,03941

€ 179,10

4. ongehuwd

9,71550

29,35795

4,23703

33,59498

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

4,23703

40,03941

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71550

35,80238

39,19257

74,99495

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71550

35,80238

39,19257

74,99495

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71550

35,80238

19,59628

55,39866

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

19,59628

55,39866

€ 179,10

4. ongehuwd

9,71550

29,35795

19,59628

48,95423

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

19,59628

55,39866

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71550

35,80238

12,71110

48,51348

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71550

35,80238

12,71110

48,51348

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71550

35,80238

6,35555

42,15793

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

6,35555

42,15793

€ 179,10

4. ongehuwd

9,71550

29,35795

6,35555

35,71350

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

6,35555

42,15793

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29450

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29450

0,00000

16,38000

16,38000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,76280

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,76280

0,00000

35,10000

35,10000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

27,17277

38,68596

65,85873

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

27,17277

38,68596

65,85873

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

27,17277

19,34298

46,51575

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

19,34298

46,51575

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11940

22,28167

19,34298

41,62465

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

19,34298

46,51575

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

197,25500

26,70036

60,28403

86,98439

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

197,25500

26,70036

60,28403

86,98439

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

197,25500

26,70036

30,14202

56,84238

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

197,25500

26,70036

30,14202

56,84238

€ 294,98

4. ongehuwd

197,25500

21,89430

30,14202

52,03632

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

197,25500

26,70036

30,14202

56,84238

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

27,17277

30,75038

57,92315

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

27,17277

30,75038

57,92315

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

27,17277

15,37519

42,54796

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

15,37519

42,54796

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11940

22,28167

15,37519

37,65686

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

15,37519

42,54796

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99640

17,39431

29,30162

46,69593

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99640

17,39431

29,30162

46,69593

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99640

17,39431

14,65081

32,04512

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99640

17,39431

14,65081

32,04512

€ 294,98

4. ongehuwd

1,99640

14,26333

14,65081

28,91414

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99640

17,39431

14,65081

32,04512

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,74690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,74690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88350

2,89440

8,02576

10,92016

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88350

2,89440

8,02576

10,92016

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88350

2,89440

4,01288

6,90728

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88350

2,89440

4,01288

6,90728

€ 179,10

4. ongehuwd

0,88350

2,37341

4,01288

6,38629

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88350

2,89440

4,01288

6,90728

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

21,95078

7,60973

29,56051

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

21,95078

7,60973

29,56051

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

21,95078

3,80486

25,75564

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

21,95078

3,80486

25,75564

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11940

17,99964

3,80486

21,80450

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

21,95078

3,80486

25,75564

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,34670

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,34670

0,00000

21,06000

21,06000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 294,98

4. ongehuwd

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,68530

8,10562

9,27546

17,38108

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,68530

8,10562

9,27546

17,38108

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,68530

8,10562

4,63773

12,74335

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,68530

8,10562

4,63773

12,74335

€ 179,10

4. ongehuwd

10,68530

6,64661

4,63773

11,28434

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,68530

8,10562

4,63773

12,74335

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

juni 2019

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99640

23,33450

25,97425

49,30875

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99640

23,33450

25,97425

49,30875

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99640

23,33450

12,98712

36,32162

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99640

23,33450

12,98712

36,32162

€ 463,54

4. ongehuwd

1,99640

19,13429

12,98712

32,12141

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99640

23,33450

12,98712

36,32162

€ 663,71

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,61590

20,67189

13,17737

33,84926

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,61590

20,67189

13,17737

33,84926

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,61590

20,67189

6,58868

27,26057

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,61590

20,67189

6,58868

27,26057

€ 463,54

4. ongehuwd

1,61590

16,95095

6,58868

23,53963

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,61590

20,67189

6,58868

27,26057

€ 663,71

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 516,22

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

31,95337

34,99403

66,94740

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

31,95337

34,99403

66,94740

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

31,95337

17,49702

49,45039

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

31,95337

17,49702

49,45039

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11940

26,20176

17,49702

43,69878

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

31,95337

17,49702

49,45039

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54160

39,33348

51,07966

90,41314

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54160

39,33348

51,07966

90,41314

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54160

39,33348

25,53983

64,87331

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54160

39,33348

25,53983

64,87331

€ 463,54

4. ongehuwd

1,54160

32,25346

25,53983

57,79329

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54160

39,33348

25,53983

64,87331

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50720

14,96099

8,07026

23,03125

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50720

14,96099

8,07026

23,03125

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50720

14,96099

4,03513

18,99612

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

4,03513

18,99612

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50720

12,26801

4,03513

16,30314

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

4,03513

18,99612

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50720

14,96099

21,52070

36,48169

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50720

14,96099

21,52070

36,48169

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50720

14,96099

10,76035

25,72134

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

10,76035

25,72134

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50720

12,26801

10,76035

23,02836

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50720

14,96099

10,76035

25,72134

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

789,82000

0,10180

22,64303

22,74483

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

789,82000

0,10180

22,64303

22,74483

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

789,82000

0,10180

11,32151

11,42331

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

789,82000

0,10180

11,32151

11,42331

€ 463,54

4. ongehuwd

789,82000

0,08347

11,32151

11,40498

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

789,82000

0,10180

11,32151

11,42331

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,75090

50,90106

40,01896

90,92002

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,75090

50,90106

40,01896

90,92002

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,75090

50,90106

20,00948

70,91054

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,75090

50,90106

20,00948

70,91054

€ 463,54

4. ongehuwd

7,75090

41,73887

20,00948

61,74835

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,75090

50,90106

20,00948

70,91054

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99640

20,21338

28,12993

48,34331

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99640

20,21338

28,12993

48,34331

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99640

20,21338

14,06497

34,27835

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99640

20,21338

14,06497

34,27835

€ 463,54

4. ongehuwd

1,99640

16,57497

14,06497

30,63994

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99640

20,21338

14,06497

34,27835

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

326,65000

7,86469

16,82689

24,69158

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

326,65000

7,86469

16,82689

24,69158

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

326,65000

7,86469

8,41345

16,27814

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

326,65000

7,86469

8,41345

16,27814

€ 284,45

4. ongehuwd

326,65000

6,44904

8,41345

14,86249

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

326,65000

7,86469

8,41345

16,27814

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,04370

40,24779

49,22698

89,47477

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,04370

40,24779

49,22698

89,47477

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,04370

40,24779

24,61349

64,86128

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,04370

40,24779

24,61349

64,86128

€ 463,54

4. ongehuwd

4,04370

33,00319

24,61349

57,61668

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,04370

40,24779

24,61349

64,86128

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

4,05756

16,84956

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71550

35,80238

8,47407

44,27645

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71550

35,80238

8,47407

44,27645

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71550

35,80238

4,23703

40,03941

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

4,23703

40,03941

€ 284,45

4. ongehuwd

9,71550

29,35795

4,23703

33,59498

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

4,23703

40,03941

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71550

35,80238

39,19257

74,99495

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71550

35,80238

39,19257

74,99495

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71550

35,80238

19,59628

55,39866

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

19,59628

55,39866

€ 284,45

4. ongehuwd

9,71550

29,35795

19,59628

48,95423

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

19,59628

55,39866

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71550

35,80238

12,71110

48,51348

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71550

35,80238

12,71110

48,51348

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71550

35,80238

6,35555

42,15793

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

6,35555

42,15793

€ 284,45

4. ongehuwd

9,71550

29,35795

6,35555

35,71350

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71550

35,80238

6,35555

42,15793

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29450

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29450

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29450

0,00000

8,19000

8,19000

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,76280

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,76280

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,76280

0,00000

17,55000

17,55000

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

27,17277

38,68596

65,85873

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

27,17277

38,68596

65,85873

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

27,17277

19,34298

46,51575

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

19,34298

46,51575

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11940

22,28167

19,34298

41,62465

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

19,34298

46,51575

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

197,25500

26,70036

60,28403

86,98439

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

197,25500

26,70036

60,28403

86,98439

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

197,25500

26,70036

30,14202

56,84238

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

197,25500

26,70036

30,14202

56,84238

€ 463,54

4. ongehuwd

197,25500

21,89430

30,14202

52,03632

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

197,25500

26,70036

30,14202

56,84238

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

27,17277

30,75038

57,92315

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

27,17277

30,75038

57,92315

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

27,17277

15,37519

42,54796

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

15,37519

42,54796

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11940

22,28167

15,37519

37,65686

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

27,17277

15,37519

42,54796

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99640

17,39431

29,30162

46,69593

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99640

17,39431

29,30162

46,69593

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99640

17,39431

14,65081

32,04512

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99640

17,39431

14,65081

32,04512

€ 463,54

4. ongehuwd

1,99640

14,26333

14,65081

28,91414

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99640

17,39431

14,65081

32,04512

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,74690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,74690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,74690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88350

2,89440

8,02576

10,92016

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88350

2,89440

8,02576

10,92016

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88350

2,89440

4,01288

6,90728

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88350

2,89440

4,01288

6,90728

€ 284,45

4. ongehuwd

0,88350

2,37341

4,01288

6,38629

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88350

2,89440

4,01288

6,90728

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11940

21,95078

7,60973

29,56051

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11940

21,95078

7,60973

29,56051

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11940

21,95078

3,80486

25,75564

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11940

21,95078

3,80486

25,75564

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11940

17,99964

3,80486

21,80450

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11940

21,95078

3,80486

25,75564

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,34670

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,34670

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 463,54

4. ongehuwd

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,34670

0,00000

10,53000

10,53000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,68530

8,10562

9,27546

17,38108

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,68530

8,10562

9,27546

17,38108

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,68530

8,10562

4,63773

12,74335

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,68530

8,10562

4,63773

12,74335

€ 284,45

4. ongehuwd

10,68530

6,64661

4,63773

11,28434

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,68530

8,10562

4,63773

12,74335

€ 516,22