Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 35324Interne regelingen

Maandbrief VBD mei 2019

16 mei 2019,

Nr. BS/2019009795

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

mei 2019

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98580

23,99285

26,11289

50,10574

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98580

23,99285

26,11289

50,10574

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98580

23,99285

13,05645

37,04930

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98580

23,99285

13,05645

37,04930

€ 294,98

4. ongehuwd

1,98580

19,67414

13,05645

32,73059

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98580

23,99285

13,05645

37,04930

€ 400,33

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58200

23,25771

13,45974

36,71745

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58200

23,25771

13,45974

36,71745

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58200

23,25771

6,72987

29,98758

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58200

23,25771

6,72987

29,98758

€ 294,98

4. ongehuwd

1,58200

19,07132

6,72987

25,80119

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58200

23,25771

6,72987

29,98758

€ 400,33

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 368,73

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

32,66445

35,18261

67,84706

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

32,66445

35,18261

67,84706

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

32,66445

17,59131

50,25576

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

32,66445

17,59131

50,25576

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11340

26,78485

17,59131

44,37616

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

32,66445

17,59131

50,25576

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51790

41,50899

51,87720

93,38619

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51790

41,50899

51,87720

93,38619

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51790

41,50899

25,93860

67,44759

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51790

41,50899

25,93860

67,44759

€ 294,98

4. ongehuwd

1,51790

34,03737

25,93860

59,97597

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51790

41,50899

25,93860

67,44759

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50160

15,38972

8,10036

23,49008

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50160

15,38972

8,10036

23,49008

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50160

15,38972

4,05018

19,43990

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

4,05018

19,43990

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50160

12,61957

4,05018

16,66975

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

4,05018

19,43990

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50160

15,38972

21,60096

36,99068

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50160

15,38972

21,60096

36,99068

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50160

15,38972

10,80048

26,19020

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

10,80048

26,19020

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50160

12,61957

10,80048

23,42005

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

10,80048

26,19020

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

752,62000

5,04956

23,76221

28,81177

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

752,62000

5,04956

23,76221

28,81177

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

752,62000

5,04956

11,88111

16,93067

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

752,62000

5,04956

11,88111

16,93067

€ 294,98

4. ongehuwd

752,62000

4,14064

11,88111

16,02175

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

752,62000

5,04956

11,88111

16,93067

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,51040

55,73325

41,30046

97,03371

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,51040

55,73325

41,30046

97,03371

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,51040

55,73325

20,65023

76,38348

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,51040

55,73325

20,65023

76,38348

€ 294,98

4. ongehuwd

7,51040

45,70126

20,65023

66,35149

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,51040

55,73325

20,65023

76,38348

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98580

20,85507

28,28009

49,13516

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98580

20,85507

28,28009

49,13516

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98580

20,85507

14,14004

34,99511

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98580

20,85507

14,14004

34,99511

€ 294,98

4. ongehuwd

1,98580

17,10116

14,14004

31,24120

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98580

20,85507

14,14004

34,99511

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

322,17500

9,36292

17,06062

26,42354

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

322,17500

9,36292

17,06062

26,42354

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

322,17500

9,36292

8,53031

17,89323

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

322,17500

9,36292

8,53031

17,89323

€ 179,10

4. ongehuwd

322,17500

7,67760

8,53031

16,20791

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

322,17500

9,36292

8,53031

17,89323

€ 368,73

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,04740

40,11958

49,18197

89,30155

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,04740

40,11958

49,18197

89,30155

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,04740

40,11958

24,59099

64,71057

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,04740

40,11958

24,59099

64,71057

€ 294,98

4. ongehuwd

4,04740

32,89806

24,59099

57,48905

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,04740

40,11958

24,59099

64,71057

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

4,05756

16,84956

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,66180

36,55716

8,52117

45,07833

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,66180

36,55716

8,52117

45,07833

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,66180

36,55716

4,26058

40,81774

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

4,26058

40,81774

€ 179,10

4. ongehuwd

9,66180

29,97687

4,26058

34,23745

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

4,26058

40,81774

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,66180

36,55716

39,41040

75,96756

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,66180

36,55716

39,41040

75,96756

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,66180

36,55716

19,70520

56,26236

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

19,70520

56,26236

€ 179,10

4. ongehuwd

9,66180

29,97687

19,70520

49,68207

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

19,70520

56,26236

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,66180

36,55716

12,78175

49,33891

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,66180

36,55716

12,78175

49,33891

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,66180

36,55716

6,39088

42,94804

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

6,39088

42,94804

€ 179,10

4. ongehuwd

9,66180

29,97687

6,39088

36,36775

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

6,39088

42,94804

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28940

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28940

0,00000

16,38000

16,38000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,76000

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,76000

0,00000

35,10000

35,10000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 179,10

4. ongehuwd

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

27,85809

38,89443

66,75252

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

27,85809

38,89443

66,75252

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

27,85809

19,44722

47,30531

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

19,44722

47,30531

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11340

22,84364

19,44722

42,29086

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

19,44722

47,30531

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

195,39780

27,90461

60,85701

88,76162

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

195,39780

27,90461

60,85701

88,76162

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

195,39780

27,90461

30,42851

58,33312

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

195,39780

27,90461

30,42851

58,33312

€ 294,98

4. ongehuwd

195,39780

22,88178

30,42851

53,31029

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

195,39780

27,90461

30,42851

58,33312

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

27,85809

30,91609

58,77418

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

27,85809

30,91609

58,77418

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

27,85809

15,45804

43,31613

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

15,45804

43,31613

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11340

22,84364

15,45804

38,30168

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

15,45804

43,31613

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98580

18,02095

29,45803

47,47898

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98580

18,02095

29,45803

47,47898

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98580

18,02095

14,72901

32,74996

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98580

18,02095

14,72901

32,74996

€ 294,98

4. ongehuwd

1,98580

14,77718

14,72901

29,50619

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98580

18,02095

14,72901

32,74996

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,61860

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,61860

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,86320

5,31418

8,21451

13,52869

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,86320

5,31418

8,21451

13,52869

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,86320

5,31418

4,10725

9,42143

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,86320

5,31418

4,10725

9,42143

€ 179,10

4. ongehuwd

0,86320

4,35763

4,10725

8,46488

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,86320

5,31418

4,10725

9,42143

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

22,60796

7,65074

30,25870

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

22,60796

7,65074

30,25870

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

22,60796

3,82537

26,43333

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

22,60796

3,82537

26,43333

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11340

18,53853

3,82537

22,36390

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

22,60796

3,82537

26,43333

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,04410

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,04410

0,00000

21,06000

21,06000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 294,98

4. ongehuwd

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57300

9,25385

9,37398

18,62783

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57300

9,25385

9,37398

18,62783

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57300

9,25385

4,68699

13,94084

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57300

9,25385

4,68699

13,94084

€ 179,10

4. ongehuwd

10,57300

7,58816

4,68699

12,27515

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57300

9,25385

4,68699

13,94084

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

mei 2019

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98580

23,99285

26,11289

50,10574

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98580

23,99285

26,11289

50,10574

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98580

23,99285

13,05645

37,04930

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98580

23,99285

13,05645

37,04930

€ 463,54

4. ongehuwd

1,98580

19,67414

13,05645

32,73059

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98580

23,99285

13,05645

37,04930

€ 663,71

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58200

23,25771

13,45974

36,71745

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58200

23,25771

13,45974

36,71745

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58200

23,25771

6,72987

29,98758

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58200

23,25771

6,72987

29,98758

€ 463,54

4. ongehuwd

1,58200

19,07132

6,72987

25,80119

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58200

23,25771

6,72987

29,98758

€ 663,71

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 516,22

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

32,66445

35,18261

67,84706

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

32,66445

35,18261

67,84706

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

32,66445

17,59131

50,25576

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

32,66445

17,59131

50,25576

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11340

26,78485

17,59131

44,37616

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

32,66445

17,59131

50,25576

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51790

41,50899

51,87720

93,38619

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51790

41,50899

51,87720

93,38619

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51790

41,50899

25,93860

67,44759

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51790

41,50899

25,93860

67,44759

€ 463,54

4. ongehuwd

1,51790

34,03737

25,93860

59,97597

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51790

41,50899

25,93860

67,44759

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50160

15,38972

8,10036

23,49008

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50160

15,38972

8,10036

23,49008

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50160

15,38972

4,05018

19,43990

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

4,05018

19,43990

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50160

12,61957

4,05018

16,66975

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

4,05018

19,43990

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50160

15,38972

21,60096

36,99068

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50160

15,38972

21,60096

36,99068

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50160

15,38972

10,80048

26,19020

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

10,80048

26,19020

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50160

12,61957

10,80048

23,42005

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50160

15,38972

10,80048

26,19020

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

752,62000

5,04956

23,76221

28,81177

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

752,62000

5,04956

23,76221

28,81177

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

752,62000

5,04956

11,88111

16,93067

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

752,62000

5,04956

11,88111

16,93067

€ 463,54

4. ongehuwd

752,62000

4,14064

11,88111

16,02175

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

752,62000

5,04956

11,88111

16,93067

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,51040

55,73325

41,30046

97,03371

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,51040

55,73325

41,30046

97,03371

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,51040

55,73325

20,65023

76,38348

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,51040

55,73325

20,65023

76,38348

€ 463,54

4. ongehuwd

7,51040

45,70126

20,65023

66,35149

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,51040

55,73325

20,65023

76,38348

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98580

20,85507

28,28009

49,13516

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98580

20,85507

28,28009

49,13516

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98580

20,85507

14,14004

34,99511

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98580

20,85507

14,14004

34,99511

€ 463,54

4. ongehuwd

1,98580

17,10116

14,14004

31,24120

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98580

20,85507

14,14004

34,99511

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

322,17500

9,36292

17,06062

26,42354

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

322,17500

9,36292

17,06062

26,42354

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

322,17500

9,36292

8,53031

17,89323

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

322,17500

9,36292

8,53031

17,89323

€ 284,45

4. ongehuwd

322,17500

7,67760

8,53031

16,20791

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

322,17500

9,36292

8,53031

17,89323

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,04740

40,11958

49,18197

89,30155

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,04740

40,11958

49,18197

89,30155

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,04740

40,11958

24,59099

64,71057

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,04740

40,11958

24,59099

64,71057

€ 463,54

4. ongehuwd

4,04740

32,89806

24,59099

57,48905

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,04740

40,11958

24,59099

64,71057

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

8,11512

23,71512

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

4,05756

16,84956

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

4,05756

19,65756

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,66180

36,55716

8,52117

45,07833

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,66180

36,55716

8,52117

45,07833

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,66180

36,55716

4,26058

40,81774

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

4,26058

40,81774

€ 284,45

4. ongehuwd

9,66180

29,97687

4,26058

34,23745

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

4,26058

40,81774

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,66180

36,55716

39,41040

75,96756

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,66180

36,55716

39,41040

75,96756

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,66180

36,55716

19,70520

56,26236

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

19,70520

56,26236

€ 284,45

4. ongehuwd

9,66180

29,97687

19,70520

49,68207

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

19,70520

56,26236

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,66180

36,55716

12,78175

49,33891

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,66180

36,55716

12,78175

49,33891

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,66180

36,55716

6,39088

42,94804

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

6,39088

42,94804

€ 284,45

4. ongehuwd

9,66180

29,97687

6,39088

36,36775

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,66180

36,55716

6,39088

42,94804

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28940

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28940

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28940

0,00000

8,19000

8,19000

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,76000

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,76000

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 284,45

4. ongehuwd

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,76000

0,00000

17,55000

17,55000

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

27,85809

38,89443

66,75252

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

27,85809

38,89443

66,75252

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

27,85809

19,44722

47,30531

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

19,44722

47,30531

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11340

22,84364

19,44722

42,29086

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

19,44722

47,30531

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

195,39780

27,90461

60,85701

88,76162

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

195,39780

27,90461

60,85701

88,76162

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

195,39780

27,90461

30,42851

58,33312

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

195,39780

27,90461

30,42851

58,33312

€ 463,54

4. ongehuwd

195,39780

22,88178

30,42851

53,31029

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

195,39780

27,90461

30,42851

58,33312

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

27,85809

30,91609

58,77418

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

27,85809

30,91609

58,77418

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

27,85809

15,45804

43,31613

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

15,45804

43,31613

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11340

22,84364

15,45804

38,30168

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

27,85809

15,45804

43,31613

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,98580

18,02095

29,45803

47,47898

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,98580

18,02095

29,45803

47,47898

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,98580

18,02095

14,72901

32,74996

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,98580

18,02095

14,72901

32,74996

€ 463,54

4. ongehuwd

1,98580

14,77718

14,72901

29,50619

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,98580

18,02095

14,72901

32,74996

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,61860

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,61860

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,61860

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,86320

5,31418

8,21451

13,52869

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,86320

5,31418

8,21451

13,52869

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,86320

5,31418

4,10725

9,42143

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,86320

5,31418

4,10725

9,42143

€ 284,45

4. ongehuwd

0,86320

4,35763

4,10725

8,46488

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,86320

5,31418

4,10725

9,42143

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11340

22,60796

7,65074

30,25870

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11340

22,60796

7,65074

30,25870

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11340

22,60796

3,82537

26,43333

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11340

22,60796

3,82537

26,43333

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11340

18,53853

3,82537

22,36390

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11340

22,60796

3,82537

26,43333

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,04410

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,04410

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 463,54

4. ongehuwd

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,04410

0,00000

10,53000

10,53000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57300

9,25385

9,37398

18,62783

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57300

9,25385

9,37398

18,62783

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57300

9,25385

4,68699

13,94084

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57300

9,25385

4,68699

13,94084

€ 284,45

4. ongehuwd

10,57300

7,58816

4,68699

12,27515

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57300

9,25385

4,68699

13,94084

€ 516,22