Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2019, 35152Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Middenweg achter 186

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Middenbeemster en Westbeemster 2013” ten behoeve van de bouw van 9 appartementen op het perceel Middenweg achter 186 te Middenbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen (van de raad) liggen van 1 juli tot en met 12 augustus 2019 op werkdagen ter inzage op maandag 16.00 – 19.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en maandag tot en met donderdag 8:30 tot 17:00 uur, vrijdag 8:30 tot 13:00 uur in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen van de Gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

 

Purmerend, 27 juni 2019