Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2019, 34998Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning met projectafwijking Zonneveld Medel (Parklaan, Echteld)

Logo Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

 

  • Ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijking ‘Zonneveld Medel’, aan de Parklaan ong., nabij afrit 34 van de A15 te Echteld (noord)

    Deze heeft betrekking op de aanleg van een zonneveld (zonnepanelen), inclusief landschappelijke inpassing, van circa 15 ha op bovenvermelde locatie. Het plangebied is gelegen ten noorden van de Betuweroute / A15.

 

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten:

  • Bouwen van bouwwerken t.b.v. zonnepanelen - Art. 2.1 lid 1a Wabo;

  • Afwijken van het bestemmingsplan - Art. 2.1 lid 1c Wabo;

  • Uitvoeren van een werk (aanleggen) – Art. 2.1 lid 1b Wabo;

 

Inzageperiode: 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019

Inzageplaatsen:

 

Zienswijzen

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen: door een ieder tijdens inzagetermijn bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.