Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 34684VergunningenVooraankondiging herzien bestemmingsplan Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, een verzoek hebben ontvangen het huidige bestemmingsplan aan te passen, om het volgende mogelijk te maken:

Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat op de locatie Meijelseweg 6 te Beringe.

Naar aanleiding van dit voornemen liggen er geen stukken ter inzage. Zodra het college een besluit heeft genomen zal dit worden gepubliceerd in de Staatscourant en op overheid.nl.

 

Meerinformatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met E. Eussen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.