Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 34555Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker Kessel

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker te Kessel ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied aan de Hazenakkerweg 12 te Kessel. Middels dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de recreatieve activiteiten uit te breiden.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 juni 2019 tot en 31 juli 2019.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0193-ON01;

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Indienen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Ingrid Korten-Hanssen.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met Ingrid Korten-Hanssen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

 

Panningen, 19 juni 2019