Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 34544Ruimtelijke plannenKennisgeving wijzigingsplan ‘Charloisse Lagedijk tussen 439 en 467’

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Charloisse Lagedijk tussen 439 en 467’ (NL.IMRO.0599.WP6012CharloisLgdk‐va01) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep is ingesteld zodat het wijzigingsplan sinds zaterdag 1 juni 2019 onherroepelijk is.

 

Rotterdam, 26 juni 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling