Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LochemStaatscourant 2019, 34420Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Kanaaldijk (nabij nr. 5) Lochem

Logo Lochem

NL.IMRO.0262.buKanaaldijk5Lo-OV31

 

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de duur van zes weken ter inzage ligt voor:

  • het aanleggen van een zonnepark met bijbehorende voorzieningen op het adres Kanaaldijk (nabij nr. 5) in Lochem, zaaknr. 2019-140314.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de raad op 11 juni 2019) met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ter inzage. U kunt het plan als volgt inzien:

  • bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.

  • digitaal op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop "Zoeken plannen", waarna u de mogelijkheid heeft het plan op te roepen via het invullen van het planid-nummer NL.IMRO.0262.buKanaaldijkLo-OV31.

Zienswijze

Binnen de bovengenoemde termijn kan iedereen reageren op dit plan. Richt uw schriftelijke zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:

  • ontwerp omgevingsvergunning of ontwerp verklaring van geen bedenkingen

  • het zaaknummer

  • uw naam en adres

  • de datum waarop u het zienswijze indient

  • onderbouwing van uw zienswijze

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222.