Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayStaatscourant 2019, 34286VergunningenMilieueffectrapportage - Aanmeldingsnotitie (Deurneseweg 104 te Ysselsteyn)

Logo Venray

Een beoordeling voor de aanmeldingsnotitie milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden voor: Deurneseweg 104 te Ysselsteyn - voor het veranderen van een varkenshouderij (MERA-2018-003).

Vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden is er geen noodzaak tot het opstellen van een milieu-effectrapportage.

U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 21 juni 2019. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de beslissing belanghebbenden los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang treft.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans