Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 33873Overig

Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanmerking als Bopz-voorziening

Op 13 juni 2019, met kenmerk 1541503-191934-LZ, zijn in totaal 40 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten en cliënten met het syndroom van Korsakov in de pg-afdeling kleinschalig wonen in locatie Bosgaard, Hoofdlaan 12, 4661 AA in Halsteren van de Stichting tanteLouise aangemerkt als Bopz-voorziening, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.