Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 33872Overig

Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanmerking als Bopz-voorziening

Op 13 juni 2019, met kenmerk 1538756-191684-LZ, is een uitbreiding van 16 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten in locatie Catharinenberg, Poirtersstraat 3, 5061 BG in Oisterwijk van de Stichting Amaliazorg aangemerkt als Bopz-voorziening, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Met deze uitbreiding is het aantal Bopz-aangemerkte plaatsen in locatie Catharinenberg in totaal 54.