Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 33831Besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting

Logo Papendrecht

Het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Molenlanden, Papendrecht en Vijfheerenlanden, ieder voor zich voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

Gelezen:

  • het verzoek van 11 december 2018 van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en het verzoek van 13 december 2018 van de colleges van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen;

Overwegende:

  • dat het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de nieuwe gemeente indeling;

  • dat de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden willen blijven deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting en derhalve de positie overnemen van de respectievelijke de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen en daarmee ook de (financiële) verplichtingen van deze gemeenten overnemen;

Gezien:

  • het voorstel van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting;

Gelet:

  • op het bepaalde in artikel 35, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting;

  • op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet algemene regels herindeling;

Besluit:

  • Uit artikel 1, lid 1 onder b. de namen "Giessenlanden", "Molenwaard", "Leerdam", "Zederik" en "Vianen" te schrappen en toe te voegen de namen "Molenlanden" en "Vijfheerenlanden".

  • Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2019 van de gemeente Papendrecht.