Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardStaatscourant 2019, 33581Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke entree Overhoeken I en II’ ter inzage

Logo Albrandswaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke entree Overhoeken I en II’ ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op het kunnen realiseren van verbindingsweg tussen de Dienstenstraat en de Nijverheidsweg en extra parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Overhoeken te Rhoon.

 

Voorontwerpbestemmingsplan vanaf 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ter inzage

Het plan is te raadplegen via:

www.albrandswaard.nl/ter-inzage

www.ruimtelijkeplannen.nl(imro code: NL.IMRO.0613.ZuidEntreeOH-VO01)

 

Inspraakreactie indienen

Op het voorontwerpbestemmingsplan kan een inspraakreactie worden ingediend. Uw eventuele inspraakreactie kunt u sturen naar Barteld de Vries via b.d.vries@bar-organisatie.nl. Vermeld in dat geval dat u een inspraakreactie indient op het voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II.  

 

U bent van harte welkom op de inloopavond op 2 juli 2019 van 17.00-19.30 uur in de kantine van de gemeentewerf

Deze inloopavond vindt plaats in de kantine van de Gemeentewerf aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon. Op de avond kunt u binnenlopen wanneer u dat het beste uitkomt. U kunt terecht voor vragen en opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan.

 

Albrandswaard, 14 juni 2019