Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2019, 33489Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 13 Rheezerveen’ 

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 20 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 13 Rheezerveen’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 31 juli 2019. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Ommerweg 13 in Rheezerveen en is bedoeld om een woonzorginstelling mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 20 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00325-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 13 Rheezerveen”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 19 juni 2019