Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Justitiële InformatiedienstStaatscourant 2019, 3333Overig

Vervanging van een vermiste geboorteakte van de consulaire post te Teheran, Iran, Justitiële Informatiedienst

17 januari 2019

Algemeen 6040

Directeur van de Centrale Bewaarplaats in deze de Justitiële Informatiedienst

De Minister van Justitie en Veiligheid, Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de consulaire post Teheran, Iran vermiste geboorteakte met aktenummer 7 van het registerjaar 1981 van het dubbel van deze geboorteakte een afschrift wordt gemaakt.

  • 2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld.

Almelo, 17 januari 2019

De Minister voornoemd, Namens deze, De directeur van de Centrale Bewaarplaats, W. Lodder