Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hendrik-Ido-AmbachtStaatscourant 2019, 32852Besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Toezichthouders V&H & K&L

Logo Hendrik-Ido-Ambacht

Het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vastgestelde Aanwijzingsbesluit Toezichthouders V&H en het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Kabels en Leidingen zijn op 29 mei 2019 bekendgemaakt. Conform wettelijke verplichting wordt van deze besluiten in de Staatscourant mededeling gemaakt.

 

Ter inzage

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.

Het is wettelijk niet mogelijk om een zienswijze, of bezwaar tegen dit besluit in te dienen.