Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 32650VergunningenVerleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen: Molenkamerstraat ong. (sectie I, perceelnr. 6440) Gaanderen

Logo Doetinchem

De volgende omgevingsvergunning is met de uitgebreide procedure verleend.

 

Locatie: Molenkamerstraat ong. (sectie I, perceelnr. 6440)

Omschrijving: bouwen van 6 woningen

Dossiernummer: 20180499

Datum verzending: 6 juni 2019

 

Vanaf woensdag 12 juni 2019 kunt u het besluit en de stukken die daarbij horen digitaal bekijken bij de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377377. De stukken liggen zes weken ter inzage. Van de vergunning die met een afwijking van het bestemmingsplan is verleend (artikel 2.12 lid 1 onder a-3 Wabo), wordt het besluit ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende beroep indienen bij Rechtbank Gelderland. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met dinsdag 23 juli 2019. U moet hiervoor een brief schrijven aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Dit kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Of als u een goede reden heeft waarom u geen zienswijze heeft kunnen indienen. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Hiervoor moet u een aparte brief sturen aan de rechtbank. Voor het indienen van een beroep of voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.