Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 32186Vergunningen

Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Grafton Holding Netherlands B.V. en Polvo B.V.

Zaaknummer ACM/19/035534

In Staatscourant 23197 van 23 april 2019 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende:.

Op 31 mei 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze geen vergunning is vereist. Dit besluit ACM/UIT/512719 heeft de ACM aan de meldende partijen op 31 mei 2019 bekendgemaakt.

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

Autoriteit Consument en Markt, voor deze: Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging