Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2019, 32181Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgestelde beheersverordening “Veegplan”, Sittard-Geleen

Logo Sittard-Geleen

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 9 mei 2019 de beheersverordening “Veegplan" heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft tevens vastgesteld dat deze verordening vanaf 12 juni 2019 in werking treedt.

Deze beheersverordening ligt vanaf 11 juni 2019 voor een ieder ter inzage in de stadswinkel locatie Geleen Markt 1 in Geleen. De Stadswinkel is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en donderdagavond van 18.00-20.00 uur.

De beheersverordening is tevens in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl;

plan-id.: NL.IMRO.1883.bvVeegplan-VA01

Deze beheersverordening heeft betrekking op het herstel van omissies in de volgende vigerende verordeningen:

  • 1.

    Beheersverordening IJzeren Brug, vastgesteld 26 juni 2013

  • 2.

    Beheersverordening Rosengarten, vastgesteld 26 juni 2013

  • 3.

    Beheersverordening Voormalig Slachthuis e.o., vastgesteld 26 juni 2013

Tegen de vastgestelde beheersverordening is geen beroep mogelijk.