Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2019, 32108Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen toegelaten:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15892 N

ANTI BRUMM NATUREL

Eucalyptus citriodora olie, gehydrateerd, gecycliseerd

Biocide

Verfora SA

1-9-2024

15891 N

VOSSEN Stable Disinfectant

didecyldimethylammoniumchloride

Biocide

Vossen Laboratories Int. B.V.

1-7-2025

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de volgende vrijstellingen voor proeven afgegeven:

middel

middelType

aanvrager

Centurion Plus

gewasbescherming

Nunhems Netherlands B.V.

Admire

gewasbescherming

Nunhems Netherlands B.V.

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats: – College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl. Kies op de homepage “Snel naar” en daarna ‘’Toelatingendatabank”.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.