Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 32061VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Reigerskamp 617 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 7 juni 2019 tot en met  donderdag 18 juli 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Reigerskamp 617 in Maarssen ter inzage liggen. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Inhoud

De bouw van een garage op het perceel kadastraal bekend als MSN02 B 10248 en gelegen tegenover Reigerskamp 617 in Maarssen.

Inzien

U kunt het ontwerpbebesluit (NL.IMRO.1904.OVReigerskmp617MRS-OW01) vanaf vrijdag 7 juni 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (14 0346)  inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 7 juni 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondeling zienswijze kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (140346).