Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2019, 32004VergunningenPublicatie ONTWERP omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Logo Baarle-Nassau

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning (Zaaknummer 18ZK03572) Chaamseweg-Hazenberg 12 a te ULICOTEN

Burgemeester en wethouders van Gemeente Baarle-Nassau hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het omzetten van één bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het adres Chaamseweg-Hazenberg 12 a te Ulicoten.

Voornemen om de volgende activiteit te verlenen:

 

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo)

 

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken liggen van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. De ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Iedereen kan een zienswijze indienen

Iedereen mag een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.

 

Zienswijze indienen

In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC te Baarle-Nassau.

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 14 013. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

 

Baarle-Nassau, 5 juni 2019