Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 31943Ruimtelijke plannenWijzigingsplan “Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Zelen 34 Panningen”

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij op 03-06-2019 het wijzigingsplan “Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Zelen 34 te Panningen” heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied, gelegen aan de Zelen 34 te Panningen. Het plan is opgesteld ten behoeve van het omzetten van de bedrijfswoning naar een reguliere woning. Het plan heeft ter inzage gelegen van 28-03-2019 t/m 08-05-2019, waarbij geen zienswijzen zijn ingediend.

Inzien vastgesteld bestemmingsplan

Het plan en de onderliggende stukken zijn raadpleegbaar via:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.WZ0028-VG01;

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen van 06-06-2019 tot en met 17-07-2019 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 05-06-2019