Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2019, 31812Benoemingen en ontslagenZoetermeer Aanwijsbesluit toezichthouders op de Wet op de Kansspelen

Logo Zoetermeer

De burgemeester van Zoetermeer,

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 34 lid 2 van de Wet op de Kansspelen;

 

Besluit:

 

de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren die behoren tot het basisteam Zoetermeer, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 van de Wet op de Kansspelen.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant.

 

Zoetermeer, 23 mei 2019,

Ch.B. Aptroot