Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 31451Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/121775, houdende vaststelling van de eerste wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10.3 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Vast te stellen de eerste wijziging het Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP3), zoals dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De bijlage wordt niet in de Staatscourant geplaatst, maar kan worden ingezien op www.lap3.nl.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer