Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 30588VergunningenOntwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning voor percelen naast Kleizuwe 2 in Vreeland, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf maandag 3 juni 2019 tot en met 21 juli 2019 het ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning voor de percelen (VLD02 A 1765 en 1766) naast Kleizuwe 2 in Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden in verband met het wijzigen van de inrichting van de percelen en ziet toe op de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanleggen) (artikel 2.1, lid 1, onder b, Wabo);

- het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo);

- handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij amvb aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (artikel 2.1, lid 1, onder i, Wabo);

- het maken of veranderen van een uitweg (artikel 2.2, lid 1, onder e, Wabo);

- het vellen (kappen) van een houtopstand (artikel 2.2, lid 1, onder g, Wabo).

Inzien

Het ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning (dossiernummer 160947) is vanaf 3 juni 2019 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf maandag 3 juni 2019 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail)of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer P. Schoemaker (14 0346).