Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 30580Ruimtelijke plannenOnherroepelijk bestemmingsplan ‘Nijmegen Waalfront - 4 (parkwonen Fort Krayenhoff)’, Nijmegen

Logo Nijmegen

Met betrekking tot het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde bestemmingsplan Nijmegen Waalfront - 4 (parkwonen Fort Krayenhoff) is geen beroep ingesteld noch een voorlopige voorziening aangevraagd.

Hierdoor is het bestemmingsplan met ingang van 17 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het analoge bestemmingsplan kan na telefonische afspraak, worden ingezien bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (tel. 14024).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen een onherroepelijk bestemmingsplan staan geen rechtsmiddelen meer open.