Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 30561Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit Wet geluidhinder – Wijzigingsplan ‘Kerkstraat 2 Nieuwveen’, gemeente Nieuwkoop (rectificatie)

Logo Nieuwkoop

Op 23 mei jl. is het Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Wijzigingsplan ‘Kerkstraat 2 Nieuwveen’, gemeente Nieuwkoop abusievelijk gepubliceerd, terwijl publicatie van het wijzigingsplan 'Kerkstraat 2, Nieuwveen' niet doorgegaan is. Het ontwerpbesluit zal opnieuw worden gepubliceerd gelijktijdig met het ontwerp-wijzigingsplan 'Kerkstraat 2, Nieuwveen' .