Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2019, 30026Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning, Loostraat ong. naast nr. 40, Loo

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

 

de ontwerp omgevingsvergunning Loostraat ong. naast nr. 40 te Loo (registratienummer 18SZ1302 / Z/18/044182).

 

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een vrijstaande woning met aangebouwde bijkeuken en berging. De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 

  • 1.

    Bouw

  • 2.

    Handelen in strijd met regels RO

  • 3.

    Uitrit aanleggen of veranderen

 

Inzien

De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Daarnaast is de ontwerp omgevingsvergunning digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op http://0226.ropubliceer.nl 

 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.OVLOO013-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen omtrent de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u vóór 8 mei 2019 telefonisch een afspraak te maken met het Loket Omgevingsvergunning via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar de heer Jan Pater van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Hij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.