Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2019, 29965OverigProvincie Zeeland - Opheffing gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports

Logo Zeeland

Het college van gedeputeerde staten van Zeeland,

gelet op

  • Artikel 53 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • Artikel 5 en artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports;

gezien de eensluidende besluiten van de deelnemende bestuursorganen in de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports;

 

maakt namens onderstaande bestuursorganen bekend dat:

 

  • de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen; en

  • provinciale staten en gedeputeerde staten van Zeeland;

hebben besloten tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports per een door het Algemeen Bestuur van de regeling te bepalen datum;

 

  • het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports;

heeft besloten dat de opheffing plaatsvindt per 1 juli 2019

 

In verband met de opheffing hebben de betrokken partijen de “Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP” ondertekend. Deze overeenkomst wordt beschouwd als de ‘Regeling inzake de gevolgen van de opheffing’ c.q. het liquidatieplan als bedoeld in artikel 21 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports. De Uitvoeringsovereenkomst ligt vanaf 27 mei 2019 gedurende 4 weken ter inzage op het kantoor van North Sea Port Netherlands, Schelpenpad 2 te Terneuzen. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur. De tekst van de uitvoeringsovereenkomst is tevens te vinden op de website van North Sea Port: www.northseaport.com.

 

Mei 2019, gedeputeerde staten van Zeeland