Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 29484Overig

Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verlening vergunningverlening

Bij beschikking van 29 maart 2019 is de vergunning, zoals die is verleend bij beschikking van 20 september 2016 (kenmerk 1017420-153371-PG) op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, tot uitvoering van een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 (TRIDENT-2) aan:

  • VU Medisch Centrum (VUMC) te Amsterdam;

  • Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam;

  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen;

  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden;

  • Maastricht UMC+ te Maastricht;

  • Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen;

  • Erasmus MC te Rotterdam;

  • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) te Utrecht;

verlengd tot 1 april 2023.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport P. Blokhuis