Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 29317Ruimtelijke plannenVOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN“KERN HEINKENSZAND, GEDEELTE 2e SUPERMARKT STENEVATE, 2019”

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij voor de realisatie van een 2e supermarkt aan de Stenevate in Heinkenszand een bestemmingsplan in voorbereiding hebben.

Inhoud bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Stenevate in Heinkenszand, een tweede supermarkt te realiseren met bijbehorende parkeervoorzieningen. De nieuwbouw komt tussen de bestaande supermarkt en het gemeentehuis. Het voormalige politiebureau, de brandweerpost en de voormalige bodewoning worden hiervoor gesloopt.

Inzage

Vanaf 29 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Kern Heinkenszand, gedeelte 2e supermarkt Stenevate, 2019” voor een ieder ter inzage. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Selecteer op deze website het tabblad “Bestemmingsplannen”. Vul dan in het venster “ID” de plancode van dit bestemmingsplan in: NL.IMRO.0654.BPHZ2SMSV2019-0001.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl ook via de gemeentelijke website www.borsele.nl raadplegen.

Daarnaast ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Informatieavond

Op woensdagavond 12 juni 2019 vindt inVergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand een informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.15 uur open. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Inspraak

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie naar voren brengen. Deze schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op (0113) 238 505.

Heinkenszand, 28 mei 2019