Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2019, 29248Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Voormalig sportpark Uitwierde'

Logo Delfzijl

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Voormalig sportpark Uitwierde' is voor het wijzigen van de bestemming. De huidige bestemming ‘Sportpark’ wordt gewijzigd in bestemmingen 'agrarisch, tuin en water’.

Ter inzage

Het plan ligt van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek, Oude Schans 23 te Delfzijl. Daarnaast is het plan in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

Inspraakreacties

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke inspraakreacties over het plan indienen bij het college van B&W, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bij het onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Voormalig sportpark Uitwierde'. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer (0596) 63 99 68.