Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2019, 29054Liquidaties

AA Services Holding B.V. (in liquidatie)

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door Amicorp Netherlands B.V. op 26 maart 2019 per aandeelhoudersbesluit. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ten kantore van de rechtspersoon, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam.

De vereffenaar(s)