Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 28355Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Centrum Laren 2018

Logo Laren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Centrum Laren 2018 (NL.IMRO.0417.BPCentrumLRN2018-On01) ter inzage ligt.

Inhoud plan

Onder het plangebied valt de volledige dorpskern van Laren, met de Brink als karakteristieke middelpunt. Het beslaat de winkels en horeca aan de Sint Janstraat, Zevenend, Nieuweweg, Naarderstraat en de daar omliggende straten en woningen. Het gebied wordt omsloten door de gebieden Zevenend-Postiljon, Laren-West en Laren-Noord.

Het ontwerpbestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Wel zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen in het ontwerpbestemmingplan, bijvoorbeeld met betrekking tot Plein 1945 nr. 35 en Zevenend 4, meegenomen.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 17 mei tot en met 27 juni 2019 ter inzage in de hal van het kantoor van de BEL Combinatie,  Zuidersingel 5 in Eemnes. Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 13.00 uur. Om de stukken in te zien hoeft u geen afspraak te maken. Wilt u echter ook inhoudelijk geïnformeerd worden dan moet u wel een afspraak maken bij het klantcontact-centrum van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. U  kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Zienswijzen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Laren, 17 mei 2019