Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 27687OverigOntwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, oprichten en in werking hebben van een biogasinstallatie, kadastrale sectie F, kadastrale perceelnummers (gedeeltelijk) 9063, 9068, 9069 en 9070 (Boekelermeer) Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning activiteit Milieu en Bouwen te verlenen voor de inrichting aan kadastrale sectie F, kadastrale perceelnummers (gedeeltelijk) 9063, 9068, 9069 en 9070 (Boekelermeer) Alkmaar. Het betreft het oprichten en in werking hebben van een biogasinstallatie.

 

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 16 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 ter inzage bij de gemeente Alkmaar.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, p/a Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze oprichten en in werking hebben van een biogasinstallatie, kadastrale sectie F, kadastrale perceelnummers (gedeeltelijk) 9063, 9068, 9069 en 9070 (Boekelermeer) Alkmaar, RUD.276891.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de RUD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn).Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

 

Informatie

Meer informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.