Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 27097Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende herbenoeming van leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 juni 2019 wordt tot 1 juni 2021 tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts herbenoemd: de heer prof. mr. C.E.C. Jansen, tevens voorzitter, te Budel.

Artikel 2

Met ingang van 19 oktober 2019 wordt tot 1 juni 2021 tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts herbenoemd: mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams, tevens vicevoorzitter, te Den Haag.

Artikel 3

Met ingang van 1 januari 2020 wordt tot 1 juni 2021 tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts herbenoemd: de heer mr. drs. T.H. Chen, te Leiden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: M.R.P.M. Camps, secretaris-generaal