Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AchtkarspelenStaatscourant 2019, 26729Ruimtelijke plannenAlde Dyk 30E Kootstertille (ontwerp-wijzigingsplan)

Logo Achtkarspelen

Inleiding

Met het (ontwerp)wijzigingsplan Alde Dyk 30E Kootstertille wordt de voorste grens van het bouwvlak voor de bedrijfswoning die hier gebouwd mag worden enkele meters naar achteren verplaatst. Hiermee komt de voorgevelrooilijn in dezelfde lijn te liggen als die van de bestaande woning 30D.

Ter inzage

Vanaf 16 mei tot en met 26 juni 2019 ligt het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage.  

Het ontwerp kunt u inzien:

- in het klantcontactcentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, en;

- via onze website www.achtkarspelen.nl/plannen.Het ontwerp-wijzigingsplan is ook in te zien www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0059.WPKtAldeDyk30E).

Zienswijzen

Tot en met 26 juni 2019 kunt u uw ziens­wijze kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

Brief: Een zienswijze per brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

E-mail: Een zienswijze per e-mail kunt u mailen naar gemeente@achtkarspelen.nl

Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken voor 12 juni 2019.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. Planting van de afdeling Ontwikkeling, via het algemene telefoonnummer 14 0511.

 

Buitenpost, 15 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer, burgemeester

mr. drs. E.H.C. van der Laan, secretaris