Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 26688Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning inrichting 26H23 – Legerplaats Ermelo, Leuvenumseweg 88, Ermelo, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 18 april 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie voor Defensie voor de inrichting 26H23 – Legerplaats Ermelo aan de Leuvenumseweg 88, 3852 AV Ermelo.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft Brandveilig gebruik gebouw 144.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Ermelo, Raadhuisplein 2, 3851 NT te Ermelo.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.

Zij moeten worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Marktvenster leefomgeving en scheepvaart, team leefomgeving bedrijven en infra, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact.

Zaaknummer: 2019/0558