Besluitvorming Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak)

De Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat:

  • de Adviescommissie Talen Wbtv zijn grondslag vindt in de Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv (Stcrt. 2015, nr. 25102);

  • de Adviescommissie Talen Wbtv advies uitbrengt over de wettelijke competentie Taalvaardigheid;

  • de Raad voor Rechtsbijstand aanleiding heeft gezien om advies in te winnen bij de Adviescommissie Talen Wbtv over de talen Azeri (Azerbeidzjan) en Azeri (Irak/Iran);

  • De Adviescommissie Talen Wbtv op 14 mei 2018 advies heeft uitgebracht.

Stelt vast dat:

  • Er een taalkundig verschil bestaat tussen het gesproken Azerbeidzjaans van Azerbeidzjan, het gesproken Azerbeidzjaans van Iran en het gesproken Turkman van Irak.

Besluit dat:

  • Het Azeri, Azeri (Azerbeidzjan) en Azeri (Irak/Iran) van de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst worden geschrapt;

  • Het Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak) in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst worden opgenomen.

Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Besluitvorming Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak).

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant.

Utrecht, 30 april 2019

De Raad voor Rechtsbijstand, J.H. Gerritsen Algemeen directeur/ Bestuurder

Naar boven