Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 26525Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning inrichting 50E12 – Kamp De Kiek, Oude Tilburgsebaan 10, Alphen NB (gemeente Goirle), Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving beschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 februari 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Defensie voor de inrichting 50E12 – Kamp De Kiek aan de Oude Tilburgsebaan 10, 5131 RM Alphen NB (gemeente Goirle).

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft ambtshalve wijziging.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen.

Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Alphen-Chaam, Wilibrordplein 1, Alphen NB (op afspraak) en

  • de gemeente Goirle,Oranjeplein 1, Goirle.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

Zaaknummer: 2019/0482