Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2019, 26365VergunningenVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het verbouwen woonhuis aan de Klapsterweg 86, 9946 PK te Woldendorp

Logo Delfzijl

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben op 2 mei 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen woonhuis aan de Klapsterweg 86, 9946 PK te Woldendorp (datum is datum verzending).

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Alle informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op www.delfzijl.nl in de productencatalogus (gebruik de zoekterm ‘bezwaar’).

 

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw bezwaarschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Inlichtingen

Informatie over deze verleende vergunning krijgt u bij de Werkorganisatie DEAL-gemeenten via telefoonnummer (0596) 63 97 00. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.