Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 26226OverigBekendmaking vaststellen Welstandsnota Gooise Meren 2019

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken op grond van het bepaalde van artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 17 april 2019 de Welstandsnota Gooise Meren 2019 heeft vastgesteld. Met dit besluit is de Welstandsnota Gooise Meren 2016 ingetrokken.

In 2016 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Gooise Meren 2016 vastgesteld. Met de Welstandsnota Gooise Meren 2019 wordt de nota uit 2016 herzien. De verwijzing naar de gebiedsgerichte documenten van Naarden, Muiden en Bussum blijft ongewijzigd.

In de Welstandsnota 2019 wordt ruimte gegeven aan een ambtelijke toets voor kleine bouwplannen aan achterkanten in gebieden met een gewoon  welstandsniveau. Een ambtelijke toets geldt ook voor een goedgekeurd plan voor een gelijke woning in het betreffende bouwblok in de straat.

Binnen de richtlijnen voor restauratie van monumenten wordt klein onderhoud aan monumenten en in de beschermde gezichten soms vergunningvrij binnen bepaalde randvoorwaarden. Dit betekent dat een deel van deze plannen niet vooraf wordt getoetst door de CRK&E. Daarnaast zijn  nieuwe regels opgenomen die die onze inwoners meer mogelijkheden bieden, zoals de regels voor fietsenbergingen in voortuinen en het plaatsen van zonnepanelen onder voorwaarden bij erfgoed.

De monumentenlijst en het straatnamenregister zijn geactualiseerd.

 

De Welstandsnota Gooise Meren 2019 is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: https://bestuur.gooisemeren.nl/college-van-benw/beleidsnotas.html

 De Welstandsnota Gooise Meren treedt in werking op 8 mei 2019.

Bussum, 8 mei 2019