Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandStaatscourant 2019, 25692Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan verkleining geluidzone industrieterrein Zwartewater, Hasselt

Logo Zwartewaterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de verkleining van de geluidzone van het industrieterrein Zwartewater bij Hasselt. Deze geluidszone is nu te groot. Hierdoor liggen een aantal woningen ten onrechte binnen de geluidzone.

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage van 8 mei tot en met 19 juni 2019. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via 14038.

De stukken liggen ter inzage in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de stukken in te zien op de website van de gemeente www.zwartewaterland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0061-OW01. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.