Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2019, 25679Vergunningen

Verlening nieuwe vergunning dierproeven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Datum: 2 mei 2019

Kenmerk: NVWA/2019/2786

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend

dat aan Agrifirm NWE B.V. te Apeldoorn onder kenmerk NVWA/2019/2786 op 2 mei 2019 vergunning is verleend op grond van artikel 2, eerste lid, en artikel 6van de Wet op de dierproeven voor het verrichten van dierproeven.