Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 25129VergunningenOntwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

Adres: Vlietweg (ongenummerd) in Klundert

Omschrijving project: het bouwen van een bedrijfspand met buitenterrein

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.